Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2020/2021 (SEMESTR  LETNI)

  1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
  4. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  5. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 4). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
  6. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  7. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do test lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością  powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności  nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem testu.


ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

 

biotechnologia

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 10:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie

kynologia

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 11:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie

 

zootechnika                 

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 12:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

ekonomia                   

data: 18.02.2021 r. (czwartek) Uwaga! termin nieaktualny
Zmiana terminu na 26.02.2021 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 14

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. gen. Władysława Sikorskiego 37
70-313 Szczecin 

KIERUNEK STUDIÓW                                             DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

automatyka i robotyka      

data: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 303                                                                         

 

elektrotechnika

data: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 303  

 

teleinformatyka

data: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 303  

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 52
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

    

informatyka                                         

data: 18.02.2021 r. (czwartek) Uwaga! termin nieaktualny
Zmiana terminu na 25.02.2021 r. (czwartek),
godzina 11:00
sala nr 100 (budynek WI 2)

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria materiałowa  data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 9:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie
mechanika i budowa maszyn data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 9:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie
inżynieria transportu data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 9:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie

zarządzanie i inżynieria  produkcji

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 9:00
test zostanie przeprowadzony zdalnie

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ul. Juliusza Słowackiego 17,

71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW                                                                                      DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA
architektura krajobrazu

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 10:00
sala nr 58

ochrona środowiskadata: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 11:00
sala nr 58
odnawialne źródła energiidata: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 10:00
sala nr 58
ogrodnictwodata: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 11:00
sala nr 58
rolnictwodata: 19.02.2021 r. (piątek)
godzina 12:00
sala nr 58

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

mikrobiologia stosowana

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 10:00
AULA
rybactwo data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 10:00
AULA
technologia żywności i żywienie człowieka     data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 10:00
AULA


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

inżynieria chemiczna i procesowa               

data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala 11
nanotechnologia data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala 11
technologia chemiczna data: 18.02.2021 r. (czwartek)
godzina 12:00
sala 11