Aktualności

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia od 17 do 25 lutego br. 17.02.2021 13:45

Internetowy System Rekrutacji zostanie uruchomiony 17 lutego o godz. 15:00, zapraszamy do rejestracji do 25 lutego do godziny 12:00. 
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 22 do 26 lutego br.

Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 (semestr letni) - II tura rekrutacji 

automatyka i robotyka

biotechnologia - proponowane specjalności

·        bioinżynieria

·        nanobioinżynieria

ekonomia - proponowana specjalności

·        rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

elektrotechnika

Informatyka - proponowane specjalności

·        inteligencja obliczeniowa

·        projektowanie oprogramowania

·        systemy komputerowe zorientowane na człowieka

inżynieria chemiczna i procesowa - proponowana specjalności

·        inżynieria procesowa

inżynieria materiałowa - proponowane specjalności

·        przetwórstwo tworzyw polimerowych

·        spawalnictwo i techniki łączenia

kynologia - proponowana specjalności

·        żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

logistyka - proponowana specjalności

mechanika i budowa maszyn - proponowane specjalności

·        inżynieria spawalnictwa

·        komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn

·        urządzenia mechatroniczne

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

technologia chemiczna - proponowane specjalności

·        technologia nieorganiczna

·        technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów

technologia żywności i żywienie człowieka - proponowane specjalności

·        ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności

·        technologia i biotechnologia żywności

·        żywienie człowieka

teleinformatyka

transport - proponowana specjalności

·        logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym

zarządzanie i inżynieria produkcji - proponowane specjalności

·        inżynieria jakości

·        logistyka przemysłowa

zootechnika- proponowane specjalności

·        ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

·        hodowla zwierząt gospodarskich