Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA WYŻSZE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
biotechnologia, kynologia, zootechnika
Wydział Elektryczny
automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
Wydział Informatyki

informatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu,
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
logistyka, transport

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna

Przychodnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel: 91 449 45 34,
501 749 768

poniedziałek w godzinach 12:00-14:00,

środa w godzinach  8:00-12:00,

piątek w godzinach 8:00-10:00