Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                      

30

kynologia     20
zootechnika 30