Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

UWAGA!
W związku z epidemią COVID-19 harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie uległ zmianie,
Kandydatów obowiązują poniższe terminy.

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

18.05.-08.09.2020 r.

testy kwalifikacyjne

10.09-11.09.2020 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

15.09.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

15.09.-22.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

23.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2020 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona  na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia do 23.09.2020 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 (z późn.zm.):

rejestracja  w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 01.10.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 02.10.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

05.10.2020 r.