Terminy - studia niestacjonarne II stopnia


HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2020/2021


Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji                                            

 11.01.16.02.2021 r.

testy kwalifikacyjne       

 18–19.02.2021 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 22.02.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 22.02.–25.02.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 26.02.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 05.03.2021 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.