Terminy - studia stacjonarne I stopnia

UWAGA! W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie również uległ zmianie.
Kandydatów obowiązują poniższe terminy

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji na kierunki: architektura oraz
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 18.05.-26.06.2020 r.

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji  na pozostałe kierunki studiów  18.05.-16.08.2020 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 02.07.2020 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 07.07.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 18.08.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 19.08.-28.08.2020 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0  31.08-01.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 02.09.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

02.09.-07.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

08.09.2020 r.

 II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  do 02.09.2020 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.):

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 01.10.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 02.10.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.10.2020 r.

3)  Jeżeli zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca na kierunki studiów pierwszego stopnia:

  • architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych,
  • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej,

    termin sprawdzianu/ egzaminu zostanie podany na stronie internetowej Uczelni nie później niż na dwa tygodnie przed datą przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu.