Testy kwalifikacyjne – studia II stopnia

KRYTERIA PRZYJĘĆ ORAZ ZAKRESY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy kierunku - elektrotechnika)

WYDZIAŁ INFORMATYKI

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy tylko kandydatów z tytułem zawodowym licencjata) i letni (dotyczy tylko kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera)

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

studia stacjonarne -  rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy tylko kandydatów z tytułem zawodowym licencjata) i letni (dotyczy tylko kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera),

studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy tylko kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera)

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy kierunki inżynieria chemiczna i procesowa)