Lista przyznanych miejsc w akademikach

Lista kandydatów przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domu studenckim - aktualizacja 25.09.2020 r.


Domy Studenckie będą kwaterowały kandydatów przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domach studenckich w dniach:
28, 29 i 30 września (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 1 i 2 października br. (czwartek-piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nie zakwaterowanie się do dnia 3 października br., spowoduje anulowanie przyznanego miejsca.

Do zameldowania wymagane są:

  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód osobisty.

 

Dokładne informacje na temat zakwaterowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej po 18 września br.

Wszelkich informacji dotyczących standardu (wyposażenia) domu studenckiego udziela administracja odpowiedniego domu studenckiego. 

W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dział ds. Studenckich ZUT w Szczecinie, e-mail: dzial.student@zut.edu.pl bądź pisemnie na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział ds. Studenckich,  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
W przypadku rezygnacji z podjęcia nauki na ZUT w Szczecinie wnioskodawca traci prawo do zamieszkania w domu studenckim.

Zobacz stronę Osiedla Studenckiego