Aktualności

Egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne I stopnia przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem technologii informatycznych 25.05.2021 11:26