Aktualności

II tura rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia 15.09.2020 15:23

15 września (o godzinie 16:00) zostanie uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia niestacjonarne I i II stopnia, zapraszamy do rejestracji

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów
kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 16 września.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
biotechnologia,
budownictwo,
ekonomia,
elektrotechnika,
informatyka,
inżynieria chemiczna i procesowa,
inżynieria transportu,
kynologia
mechanika i budowa maszyn,
odnawialne źródła energii,
rolnictwo,
technologia żywności i żywienie człowieka,
uprawa winorośli i winiarstwo,
zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji,
zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
architektura,
architektura krajobrazu,
budownictwo,
ekonomia,
elektrotechnika,
informatyka,
inżynieria środowiska,
mechanika i budowa maszyn,
ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii,
rolnictwo,
technologia żywności i żywienie człowieka,
zarządzanie i inżynieria produkcji