Aktualności

II tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 26.07.2021 12:26

26 lipca (o godzinie 12:00) został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia stacjonarne II stopnia.
Zapraszamy do rejestracji.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów
kompletu dokumentów
po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.
Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:
  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ