Aktualności

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I -ogłoszenie wyników rekrutacji 12.07.2021 10:52

  • listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia

 
Kandydat zakwalifikowan
y do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej pełen komplet dokumentów w terminie 13-22 lipca br.