Aktualności

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 18.09.2020 13:56

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa epidemicznego (zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r., z późn. zm.), z wyłączeniem:

  • lektoratów,
  • przypadku dużej liczebności grupy wykładowej – decyzję o formie ich prowadzenia podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia.


Pełna wersja komunikatu