Aktualności

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacji rozpocznie się od 17 maja br. 22.03.2021 12:16

Drogi Kandydacie, zapraszamy do zapoznania się z terminami i zasadami rekrutacji 


architektura, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, chemia, chłodnictwo i klimatyzacja, ekonomia, elektrotechnika, energetyka, ichtiologia i akwakultura, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0,  inżynieria środowiska, kynologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mikrobiologia stosowana, oceanotechnika, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, rolnictwo,  technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, teleinformatyka, transport, uprawa winorośli i winiarstwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

architektura, architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, kynologia, logistyka, mikrobiologia stosowana, nanotechnologia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zootechnika

biotechnologia, budownictwo, ekonomia, energetyka, elektrotechnika, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria transportu, kynologia, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji