Aktualności

Uwaga! Kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia 26.08.2021 08:51

25 sierpnia br. została uruchomiona II TURA REKRUTACJI - rekrutacja uzupełniająca

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów
kompletu dokumentów
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.
Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • biotechnologia
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • kynologia
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria transportu
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

  STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
 • architektura
 • architektura  krajobrazu
 • budownictwo - proponowane specjalności:
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa
 • ekonomia - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości
 •  elektrotechnika
 • informatyka - proponowane specjalności:
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka
 • inżynieria chemiczna i procesowa - proponowane specjalności:
  • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn - proponowane specjalności:

  • inżynieria spawalnictwa
  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • odnawialne źródła energii
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka - proponowane specjalności:

  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka

 • zarządzanie i inżynieria produkcji - proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa