Aktualności

Uwaga! Kandydaci na studia stacjonarne I i II stopnia 28.07.2021 10:31

TRWA II TURA REKRUTACJI - rekrutacja uzupełniająca

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów
kompletu dokumentów
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.
Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 • budowa jachtów
 • budownictwo
 • budownictwo - inżynier europejski
 • chemia
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • kynologia
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
 • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 •  transport
 • uprawa winorośli i winiarstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

  STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
 • architektura
 • architektura  krajobrazu
 • biotechnologia - proponowane specjalności:
  • bioinżynieria
  • nanobioinżynieria
 • budownictwo - proponowane specjalności:
  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa
 • ekonomia - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
 •  informatyka - proponowane specjalności:
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka
  • inteligencja obliczeniowa
 • inżynieria chemiczna i procesowa - proponowane specjalności:
  • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów - proponowane specjalności:
  • inżynieria materiałowa i nanotechnologia
  • inżynieria polimerów i biopolimerów
 • inżynieria środowiska
 • kynologia - proponowana specjalność:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna
 • logistyka
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • technologia chemiczna - proponowane specjalności:
  • technologia chemiczna nieorganiczna
  • technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych
  • technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów
 • transport - proponowane specjalności:
  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowany
 • zootechnika - proponowane specjalności:
  • hodowla zwierząt gospodarskich