Aktualności

Uwaga maturzyści ! rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku 26.05.2021 12:05

Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jest skierowany do maturzystów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów pochodzących z małych miejscowości lub wsi, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku oraz spełnia następujące kryteria:

  • jest obywatelem polskim lub posiada Kartę Polaka
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);
  • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR lub
  • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa będzie aktywna od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00). Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu w terminie do 10 października 2021 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl