Aktualności

Wyniki sprawdzianu umiejętności plastycznych, któty odbył się w dniu 22 czerwca br. 25.06.2021 11:32

Lista kandydatów, którzy zdali sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Zamieszczenie powyższej listy znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia 2016/679 (RODO) w związku z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.