Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik

REKRUTACJA
 • KOMUNIKAT nr 21 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2020 r. o terminach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021
  dokument Word  dokument PDF
 • UCHWAŁA NR 46 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki i formy studiów w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.)
  dokument Word  dokument PDF  zmiany do uchwały PDF  zmiany do uchwały PDF
 • UCHWAŁA NR 78 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)
  dokument Word  dokument PDF  zmiany do uchwały PDF  zmiany do uchwały PDF
 • Uchwała nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia „Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie"
  dokument Word  dokument PD
 • UCHWAŁA NR 72 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ( z późn. zm.)
  dokument Word  dokument PDF  zmiany do uchwały PDF
 • KOMUNIKAT nr 22 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2020 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2020/2021 dokument Word  dokument PDF

OPŁATY
 • Zarządzenie nr 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w ZUT w Szczecinie dokument Word  dokument PDF
 • Zarządzenie nr 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w ZUT w Szczecinie dokument Word  dokument PDF
 • ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym rozpoczynającym się od roku akademickiego 2020/2021 w ZUT w Szczecinie dokument Word  dokument PDF
 • Komunikat nr 19 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 28 maja 2020 r. o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 dokument Word  dokument PDF
 • Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne,  w tym tryb i warunki zwalniania z opłat,  oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dokument Word  dokument PDF