Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujące w rekrutacji.

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w przychodniach


Skierowania na badania lekarskie w rekrutacji 2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT  

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

 • architektura
  nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane
 • budownictwo (format:  docx, rozmiar:  15,70 KB)
 • inżynieria środowiska (format:  docx, rozmiar:  15,70 KB)
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
  nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

 • ekonomia 
 • economics
 • zarządzanie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ