Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

Wydział Budownictwa i Architektury
(budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, inżynieria środowiska) 

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii,
ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
(mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka)

Przychodnia Al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

Lekarz medycyny pracy:

poniedziałek: 08:00-12:00,

wtorek: 08:00-12:00,

czwartek: 08:00-12:00,

piątek: 08:00-12:00

Okulista:

poniedziałek: 08:00-09:00,

wtorek: 10:00-11:00,

środa: 08:00-09:00

Neurolog:

poniedziałek: 14:00-17:00,

wtorek: 08:40-12:00,

środa: 08:40-12:00

Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, logistyka, oceanotechnika, transport)

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(chemia, chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51

tel: 91 88 54 810

Lekarz medycyny pracy:

poniedziałek: 08:00-13:00,

wtorek: 11:00-17:00,

środa: 08:00-13:00,

czwartek: 08:00-13:00,

piątek: 08:00-13:00