Egzaminy

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

  • architektura,
  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia


przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

UWAGA!
W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, termin sprawdzianu umiejętności plastycznych oraz pozostałe terminy rekrutacji również uległy zmianie, zmianie uległ również zakres i forma przeprowadzenia sprawdzianu, sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

   
    Sprawdzian umiejętności plastycznych na tych kierunkach obejmuje:  

  • 3 zadania rysunkowe (sprawdzian zostanie przeprowadzony online)

 

Termin i zakres sprawdzianu

 

Sprawdzian w formie zdalnej