Egzaminy

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

  • architektura i urbanistyka,
  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia


przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

 

   
    Sprawdzian umiejętności plastycznych na tych kierunkach obejmuje:  

  • rysunek odręczny z natury
  • przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata

Termin i zakres sprawdzianu