Termin i zakres sprawdzianu na kierunku architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 • REJESTRACJA W INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI - OD 18 MAJA  (poniedziałek) DO 21 CZERWCA (niedziela) 2020 r.,
 • SPRAWDZIAN Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH -  23 CZERWCA (WTOREK) 2020 r., (początek godzina 9:00),
 • MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
  (od godz. 9:00), kandydaci proszeni są o przybycie ok. 15-20 min. wcześniej, przed rozpoczęciem sprawdzianu,
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 26 CZERWCA (piątek) 2020 r. godzina 12:00,
 • SKŁADANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW  zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - OD 13 (poniedziałek)
  DO 21 LIPCA
  (wtorek) 2020 r.

 

KANDYDAT NA SPRAWDZIANIE Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ 

 • DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT (w celu potwierdzenia tożsamości),
 • POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ (150 zł),
 • OŁÓWEK MIĘKKI (2B-6B),
 • OŁÓWEK ŚREDNIEJ TWARDOŚCI (np. HB),
 • CZARNĄ KREDKĘ (wariantowo)
 • PIÓRO lub/i PĘDZEL DO CZARNEGO TUSZU,
 • GUMKĘ DO ŚCIERANIA (miękka lub średniej twardości)
 •  TECZKĘ Z PRACAMI PLASTYCZNYMI

 

ZAKRES SPRAWDZIANU

 • RYSUNEK ODRĘCZNY Z NATURY (pierwsza część sprawdzianu - czas trwania 150 min w tym przerwy)
  Postępowanie sprawdzające ma na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przedmiotów (lub modela) w otoczeniu, przez wykonanie rysunku odręcznego z natury. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

  TECHNIKA WYKONANIA
  rysunek miękkim ołówkiem, czarną kredką, piórkiem lub ew. pędzlem, przy użyciu czarnego tuszu (technika tzw. suchy pędzel lub lawowanie); dopuszcza się użycie miękkiej gumki do ścierania (wyżej wymienione przybory powinny znajdować się w posiadaniu kandydata w zależności od jego uznania); rysunek ma powstać na jasnym papierze o wymiarach 50 x 70 cm, (papier zapewnia Uczelnia). Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów)
  SPOSÓB WYKONANIA
  rysunek powinien być wykonany z zastosowaniem modelunku światłocieniowego (w pełnej gamie tonów) lub linearny (bez modelunku światłocieniowego). Realistyczny w stosunku do tematu; wyklucza się zamierzoną deformację, stylizację i inne maniery. Jeśli chodzi o wnikliwość podjęcia tematu, oczekuje się wykonania przynajmniej jednego rysunku typu studium, który ew. można uzupełnić szkicami. Nie ogranicza się z góry liczby rysunków.

 • PRZEGLĄD PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH PRZEZ KANDYDATA (druga część sprawdzianu)

Sama teczka ma być NIEPODPISANA, typu najprostszego z oferowanych w handlu detalicznym, dostosowana do formatu przygotowanych prac.

       TECZKA POWINNA ZAWIERAĆ
dziesięć własnych prac plastycznych na formacie co najmniej A3 (czyli 29,7×42,0 cm), a maksymalnie o wymiarach 70,0×100,0 cm (~B1) wykonanych techniką trwałą, czarno-białą lub barwną (np: rysunek piórkiem i tuszem, ołówkiem, czarną kredką, węglem prasowanym lub nie, pastelami (w dwóch ostatnich przypadkach jest wymagane utrwalenie fiksatywą), malowanie rozwodnionym tuszem (lawowanie), ewentualnie farbami akwarelowymi, plakatowymi lub akrylowymi),

       TEMATYKĄ PRAC POWINNA BYĆ
kompozycja w typie martwej natury, postać ludzka w różnych ustawieniach oraz motywy architektoniczne; dopuszcza się rozmaity stopień                  wnikliwości prac – zarówno studia jak i szkice; temat ma być potraktowany realistycznie, bez stylizacji czy maniery. 
Jeśli adept pragnąłby przedstawić prace trójwymiarowe – papieroplastykę, modele, makiety – powinny one zostać zobrazowane na zdjęciach. Poza tym wyjątkiem, prac fotograficznych nie dopuszcza się.
Prace w teczce, podobnie jak sama teczka, mają być BEZ PODPISÓW. Na zakończenie sprawdzianu umiejętności plastycznych adept pozostawia teczkę na miejscu pracy, wraz ze skończonym rysunkiem. Teczkę będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji na kierunki.