Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
pokój nr 1/17
od 19.08. do 2.10. 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 67 56

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
www.wbia.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska

al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin

pokój 202,203
rekrutacjawbia@zut.edu.pl

od 19.08. do 28.08. 2020 r.
od 02.09. do 02.10.2020 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00

tel. 91 449 42 18, 91 449 47 16

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska

al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin
pokój nr 137
15.09.2020 (wtorek) w godz. 10:00 - 12:00
16.09.2020 (środa) w godz. 9:00 - 11:00
17.09.2020 (czwartek) w godz. 13:00 - 15:00
18.09.2020 (piątek) w godz. 9:00 - 11:00
21.09.2020 (poniedziałek) w godz. 9:00 - 11:00
22.09.2020 (wtorek) w godz. 13:00 - 15:00
tel. 91 449 43 00
e-mail: rekrut.wbia.N@zut.edu.pl

Możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu przyjęcia dokumentów dzwoniąc pod numer:
tel. 91 449 43 00, 91 449 46 25, 91 449 42 79, 91 449 42 01

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,
pokój 115
od 19.08. do  02.10.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 08:00-14:00
tel. 91 449 56 73, 91 449 59 92

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – economics, ekonomia, zarządzanie
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,
pokój nr 15
rekrutacjaekon@zut.edu.pl
dziekanat.wekon@zut.edu.pl

od 19.08. do 28.08.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 02.09. do 02.10.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
tel. 91 449 69 01

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.plm

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
 STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. gen. Władysława Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
pokój nr 110 parter
rekrutacjawe@zut.edu.pl
od 19.08. do 30.09.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00
tel. 91 449 44 62,

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka

STUDIA STACJONARNE 
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin,
hol budynku WI 1

rekrutacjawi@zut.edu.pl

od 19.08. do 28.08.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-13:00
od 02.09. do 07.09.2020 r. (od wtorku do poniedziałku) w godz. 10:00-12:00

tel. 91 449 55 03, 91 449 56 63

STUDIA NIESTACJONARNE
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin,
Dyżury komisji rekrutacyjnej
w holu na parterze budynku WI1 ul. Żołnierska 49,
tel. 449 56 08, 449 56 71

15.09  (wtorek) - 19.09 (sobota) w godz. 10.00-13.00
21.09 (poniedziałek) - w godz. 12.00-17.00
22.09 (wtorek) - w godz. 10.00-14.00
24.09 (czwartek) - 30.09 (środa) w godz. 10.00-13.00

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa (w języku   angielskim - odpłatnie),  inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,
sala nr 46
rekrwimim@zut.edu.pl

od 19.08. do 28.08.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 45 50

STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,  zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,

przyjmowanie dokumentów w sali 46 w godz. 10.00-13.00.
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 91 449 45 51 lub 91 449 45 52
rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu,  ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
pokój nr 67- parter

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 od 03.08. do 14.08.2020 r. w godz. 10:00-12:00
 od 17.08. do 28.08.2020 r. w godz. 10:00-14:00
 od 31.08. do 11.09.2020 r. w godz. 10:00-12:00
 od 14.09. do 25.09.2020 r. w godz. 10:00-14:00
 od 28.09. do 30.09.2020 r. w godz. 10:00-12:00
tel. 91 449 62 05, 91 449 62 84

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,
pokój nr 14
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

od 19.08. do 02.10.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-15:00
tel. 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin,
pokój nr 26

rekrutacjawtm@zut.edu.pl

od 03.08. do 30.09.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 42 80


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – chemia, chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna

al. Piastów 42
, 71-065 Szczecin,
pokój 1A-parter

od 19.08. do 30.09.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 46 68