Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT -rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

  • EKONOMIA -proponowane specjalności:

    • gospodarowanie kapitałem ludzkim
    • gospodarka nieruchomościami
    • gospodarka turystyczna
    • konsulting gospodarczy
    • logistyka w biznesie
    • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
    • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ