Studia I stopnia - niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

biotechnologia                                        

30

kynologia

30

zootechnika

30

 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

budownictwo                                           

80

 WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

ekonomia                                                 

30

zarządzanie

30

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

elektrotechnika                                         

90

 WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

informatyka                                               

120

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

energetyka 30

inżynieria materiałowa                              

30

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 30

mechanika i budowa maszyn

60

inżynieria transportu

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA


KIERUNEK STUDIÓW

LIMITY PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

gospodarka przestrzenna                             30
ochrona środowiska 30
odnawialne źródła  energii 30
ogrodnictwo 30
rolnictwo 30
uprawa winorośli i winiarstwo 30

 

 

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

technologia żywności i żywienie człowieka

20

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa             

30