Studia I stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

biotechnologia                                                 

50

kynologia

60

zootechnika

40

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura

75

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

45

budownictwo

180

budownictwo (inżynier europejski)

30

inżynieria środowiska

50

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

economics                                                        

30

ekonomia 90

zarządzanie

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

automatyka i robotyka                                       

90

elektrotechnika

90

teleinformatyka

90

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

informatyka                                                         

320

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

energetyka                                                                            

50                                                                         

inżynieria materiałowa

50

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 60
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 - studia dualne 20

mechanika i budowa maszyn

90

mechatronika

90

inżynieria transportu

50

zarządzanie i inżynieria  produkcji

75

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura krajobrazu                                         

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

60

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

mikrobiologia stosowana                                       

30

rybactwo

30

technologia żywności i żywienie człowieka

75

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budowa jachtów                                                    

30

chłodnictwo i klimatyzacja

30

logistyka 90

oceanotechnika

30

transport

45

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

chemia 50
chemical engineering 24

inżynieria chemiczna i procesowa                       

50

nanotechnologia

30

technologia chemiczna

50