Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne  II stopnia

architektura

30

budownictwo

60

inżynieria środowiska                                  

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

ekonomia                                                      

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

elektrotechnika                                               

60

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

informatyka                                                    

60

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria materiałowa

30

mechanika i budowa maszyn

60

inżynieria transportu

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji                  

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

architektura krajobrazu                                   

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii 30

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

technologia żywności i żywienie człowieka      

20

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa                   

30