Studia II stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                  

30

kynologia 30

zootechnika                                              

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

architektura          

60

budownictwo

112

inżynieria środowiska 30
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ekonomia                                                         

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

automatyka i robotyka                                     

30

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW     

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

informatyka                                                     

60

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

inżynieria materiałowa   

30

inżynieria materiałowa w języku angielskim
(studia odpłatne)                                               

30

mechanika i budowa maszyn

45

inżynieria transportu

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

45

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

mikrobiologia stosowana                                  

15

technologia żywności i żywienie człowieka

15

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

logistyka 30

transport                                                          

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa                   

30

nanotechnologia

30

technologia chemiczna

30