Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

18.05.18.08.2020 r.

testy kwalifikacyjne

20–21.08.2020 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

27.08.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

27.08.– 04.09.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

7.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

11.09.2020 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona  na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia do 11.09.2020 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.  Kandydat na studia niestacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021

rejestracja  w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 27.09.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2020 r.

Kandydat na studia ze statusem - zakwalifikowany do przyjęcia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.