Terminy - studia stacjonarne II stopnia

 

UWAGA!
W związku z epidemią COVID-19 harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie uległ zmianie,
Kandydatów obowiązują poniższe terminy.

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

1.   REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

 18.05.-11.08.2020 r.

testy kwalifikacyjne 

 13.08.-14.08.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 18.08.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 19.08.-28.08.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 02.09.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 08.09.2020 r.

2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia do 02.09.2020 r.

 2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r.  (format:  docx, rozmiar:  71 KB)w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademickim 2020/2021 (z późn.zm.):

rejestracja w Internetowy Systemie Rekrutacji

do 01.10.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 02.10.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.10.2020 r.