Aktualności

Trzecia tura rekrutacji na studia drugiego stopnia 01.03.2022 10:12

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 28 lutego o godz. 16:00, zapraszamy do rejestracji do 4 marca do godziny 10:00 

W rekrutacji w trzeciej turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 1 do 4 marca br.

PROPONOWANE KIERUNKI  W III TURZE REKRUTACJI

studia stacjonarne

 •  automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 •  elektrotechnika
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 •  zootechnika