Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW  W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój  1/17; 1/18
tel. 91 449 67 52, 91 449 67 56, 91 449 68 01

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – ekonomia
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 10:00-12:00
pokój nr 11
tel. 91 449 69 01

e-mail: rekrutacjaekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. gen. Władysława Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 09:00-14:00
sala 120
tel. 91 449 44 62

rekrutacjawe@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
rekrutacjawi@zut.edu.pl

od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 09:00-14:00
pokój 32, pokój 102
tel. 91 449 5607, 91 449 56 60

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW -  energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 10:00-12:00
od 1 do 4.03.2022 r.  w godz. 11:00-12:00

pokój nr 5
tel. 91 449 45 50

rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

od 14 do 18.02.2022 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00,
od 21 do 25.02.2021 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 28.02 do 4.03.2021 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00

pokój nr 67- parter
tel: 91 449 63 05
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
od 22.02. do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 9:00-15:00
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – logistyka, transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
od 22 do 26.02.2021 r. (od wtorku do piątku) w godz. 10:00-14:00
pokój nr 33 (parter)
tel. 91 449 4470
rekrutacjawtm@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna

al. Piastów 42
, 71-065 Szczecin (tzw. Nowa Chemia)
od 22 do 25.02.2022 r. (od wtorku do piątku) w godz. 10:00-12:00
pokój nr 1 A
tel. 91 449 46 68