Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 - semestr letni

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • bioinżynieria
  • nanobioinżynieria

 • KYNOLOGIA - proponowana specjalność:

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości


  WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

   

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA - proponowane  specjalności:

   • bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
   • systemy sterowania procesami przemysłowymi

  • ELEKTROTECHNIKA - proponowane specjalności:

   • systemy elektroenergetyczne
   • urządzenia i instalacje elektryczne

  • TELEINFORMATYKA -proponowane specjalności:

   • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
   • systemy transmisyjne

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • inteligencja obliczeniowa
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności

  • efektywność energetyczna
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • konstrukcie lekkie
  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU

  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • inżynieria spawalnictwa 
  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

  • ocena stanu zagrożeń środowiska
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

 • OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

  • produkcja owoców warzyw i ziół
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

 • ROLNICTWO - proponowane specjalności:

  • doradztwo rolnicze
  • rolnictwo precyzyjne

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • LOGISTYKA
 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
  • transport paliw
  • transport żywności

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

  • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • inżynieria procesowa
  • informatyka procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • inżynieria procesów ekoenergetyki

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • technologia chemiczna nieorganiczna
  • technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych
  • technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów