Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                      

20

kynologia     20
zootechnika20

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa                         

30