Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2021/2022


Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów                                            

 10.01.15.02.2022 r.

testy kwalifikacyjne       

 17–18.02.2022 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 22.02.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 22.02.–25.02.2022 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 28.02.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 04.03.2022 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.