Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA  W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ