Lista przyznanych miejsc w akademikach

Lista kandydatów przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domu studenckim (format:  pdf, rozmiar:  303 KB)  aktualizacja 02.09.2021 r.

Uwaga!

Pełna informacja o przyznanym miejscu w Domu Studenckim zostanie wysłana do kandydatów pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Domy Studenckie będą kwaterowały kandydatów przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domach studenckich w dniach:
28, 29 i 30 września (wtorek, środa, czwartek) oraz 1 i 4 października br. (piątek i poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

4 października (poniedziałek) br. jest ostatnim dniem kwaterowania, po tym terminie miejsca w domu studenckim zostanie anulowane.

Do zameldowania wymagane są:

  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód osobisty.


Dokładne informacje na temat zakwaterowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej po 13 września br.

Wszelkich informacji dotyczących standardu (wyposażenia) domu studenckiego udziela administracja odpowiedniego domu studenckiego. 

W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dział ds. Studenckich ZUT w Szczecinie, e-mail: dsrekrut@zut.edu.pl
W przypadku rezygnacji z podjęcia nauki na ZUT w Szczecinie wnioskodawca traci prawo do zamieszkania w domu studenckim.

Zobacz stronę Osiedla Studenckiego