Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujące w rekrutacji.

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w przychodni przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie.


Skierowania na badania lekarskie w rekrutacji 2021/2022 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

  • architektura
    nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane
  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
    nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT  

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

  • ekonomia 
  • economics
  • zarządzanie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI


WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI


WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ