Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
(budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, inżynieria środowiska) 

Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych,
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika,
projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich, zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii,
ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
( Aquacultura and Fisheries, ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowieka)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, logistyka, oceanotechnika, transport)

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(chemia, Chemical Engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów
i nanomateriałów, Materials Science and Engineering, technologia chemiczna)

Przychodnia Al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

Lekarz medycyny pracy:

poniedziałek: 10:45-13:00
oraz 13:30-16:00

wtorek: 13:00-17:00

środa: 13:30-16:00

czwartek: 08:00-17:00

piątek: 12:30-17:00

Poradnia okulistyczna:

poniedziałek: 08:00-09:00

wtorek: 10:00-11:00

środa: 08:00-09:00

Poradnia neurologiczna:

poniedziałek: 15:00-18:00

wtorek: 08:00-12:00

środa: 08:00-12:00

czwartek: 08:00-12:00 oraz 14:00-18:00

piątek: 12:30-17:00

Poradnia laryngologiczna:

wtorek: 08:00-11:00

środa: 10:00-18:00

czwartek: 8:00-15:00

piątek: 12:30-14:30