Egzaminy

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, sprawdzian obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata.

 Uwaga! Sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

    Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek

 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje.