Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • Engineering Structures - nowość
  • International Construction Management - nowość
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ