Studia I stopnia - niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

biotechnologia                                                 

30

kynologia

30

zootechnika

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

budownictwo

80

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

ekonomia                 30

zarządzanie

30

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

elektrotechnika

90

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

informatyka              

120
WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

energetyka                                          

30                                                                         

inżynieria materiałowa

30

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 30
inżynieria transportu 30

mechanika i budowa maszyn

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

30

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

30

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

technologia żywności i żywienie człowieka

20                                                                         

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne I stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa

30