Studia I stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura

75

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

45

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

biotechnologia                                                 

50

kynologia

60

zootechnika

40

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budownictwo

150

budownictwo (inżynier europejski)

30

inżynieria środowiska

45

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Economics                                                        

30

ekonomia 90

zarządzanie

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

automatyka i robotyka                                       

90

elektrotechnika

90

teleinformatyka

90

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

informatyka                                                         

320
WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

energetyka                                                                            

30                                                                         

inżynieria materiałowa

30

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 30
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 - studia dualne 20
inżynieria transportu 30

mechanika i budowa maszyn

60

mechatronika

60
projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich 30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura krajobrazu                                         

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

60

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Aquaculture and Fisheries 15
ichtiologia i akwakultura 30

mikrobiologia stosowana                                       

30

technologia żywności i żywienie człowieka

75

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budowa jachtów                                                    

30

chłodnictwo i klimatyzacja

30

logistyka 90

oceanotechnika

30

transport

45

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

chemia 50
Chemical Engineering 24

inżynieria chemiczna i procesowa                       

50

inżynieria materiałów i nanomateriałów

30

Materials Science and Engineering 24

technologia chemiczna

50