Terminy rekrutacji

 

TRWA II TURA REKRUTACJI - rekrutacja uzupełniająca

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów
po uprzednim zarejestrowaniu się w
Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.
OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI UPŁYWA W DNIU 27 WRZEŚNIA BR.
Uwaga ! decyduje kolejność składania dokumentów (dokumenty należy złożyć w formie papierowej)
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW  UPŁYWA  W DNIU 28 WRZEŚNIA BR.
Dokumenty należy złożyć w
siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • budownictwo - inżynier europejski
 • chemia
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • kynologia
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 • architektura
 • biotechnologia - proponowane specjalności:
  • bioinżynieria
  • nanobioinżynieria
 • budownictwo - proponowane specjalności:
  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa
 • ekonomia - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
 •  informatyka - proponowane specjalności:
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka
  • inteligencja obliczeniowa
 • inżynieria chemiczna i procesowa - proponowane specjalności:
  • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • inżynieria procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • inżynieria środowiska
 • kynologia - proponowana specjalność:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna
 • logistyka
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • transport - proponowane specjalności:
  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowany
 • zootechnika - proponowane specjalności:
  • hodowla zwierząt gospodarskich

 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • architektura
 • budownictwo - proponowane specjalności:
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa
 • ekonomia - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości
 •  elektrotechnika
 • informatyka - proponowane specjalności:
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn - proponowane specjalności:
  • inżynieria spawalnictwa
  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne
 • technologia żywności i żywienie człowieka - proponowane specjalności:
  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - proponowane specjalności:
  • inżynieria jakości
  • logistyka przemysłowa