Terminy I i II stopnia prowadzone w języku obcym

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM  ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

I. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prowadzone w języku angielskim:
Aquaculture and Fisheries, Chemical Engineering, Economics, Materials Science and Engineering

 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

05.04.-31.05.2021 r.

weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 06.04.-31.05.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

07.06.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

07.06.-21.06.2021 r.

dokonanie opłaty rekrutacyjnej

07.06.-21.06.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2021 r.

 II. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku angielskim:

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

05.04.-31.05.2021 r.
weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 06.04.-31.05.2021 r.
testy kwalifikacyjne07.06.-08.06.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

09.06.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

09.06.-24.06.2021 r.

dokonanie opłaty rekrutacyjnej

09.06.-24.06.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2021 r.

  • w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w w języku obcym nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek studiów może zostać ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca w terminie do 9 lipca 2021 r.
  • w rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm.:

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 02.08.2021 r.

weryfikacja dokumentów potwierdzających wykształcenie do 02.08.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 16.08.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

20.08.2021 r.