Terminy - studia niestacjonarne I stopnia

 

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

17.05.-24.08.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.08.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08.-03.09.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

10.09.2021 r.

 2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do 08.09.2021 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm.:

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 27.09.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2021 r.