Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

17.05.-17.08.2021 r.

testy kwalifikacyjne

19.08-20.08.2021 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

25.08.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08.-03.09.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

10.09.2021 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona  na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia do 08.09.2021 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 (z późn.zm.:

rejestracja  w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 27.09.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2021 r.