Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

1.   REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

 17.05.-20.07.2021 r.

testy kwalifikacyjne 

 22.07.-23.07.2021 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 26.07.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 26.07.-30.07.2021 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 02.08.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 06.08.2021 r.

2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych drugiego stopnia do 03.08.2021 r.

 2)  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademickim 2021/2022, z późn.zm.:

rejestracja w Internetowy Systemie Rekrutacji

do 27.09.2021 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2021 r.