Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
www.wbia.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska
al. Piastów 50a,
70-311 Szczecin

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – economics, ekonomia, zarządzanie
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.plm

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. gen
. Władysława Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin


WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin,

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria transportu, Materials Engineering, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo
ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  Aquaculture and Fisheries, ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia stosowana, technologia żywności i żywienie człowiek
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, oceanotechnika, transport
al. Piastów 41
, 71-065 Szczecin,


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – chemia, Chemical Engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, Materials Science and Engineering, nanotechnologia, technologia chemiczna
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin